Eesti Rahvamajade ÜhingERMÜ Arengukava aastateks 2015-2020.

Email again:
  Eesti Rahvamajade Ühingu  tunnustamise eesmärgiks on väärtustada isikute ja organisatsioonide panust ja tööd Eestimaa rahvamajade hüvanguks ning innustada neid jätkama sarnast tegevust. ERMÜ-poolne tunnustamine väljendub meenete sh. aumärkide ja tunnuskirjade omistamises isikutele ja organisatsioonidele.

Tunnustamise kategooriateks on:

1. Aasta tegija (omistatakse isikule/organisatsioonile, kes tegutseb aktiivselt kultuurivaldkonnas, tema panuse eest Eestimaa rahvamajade hüvanguks).

2. Noor tegija (omistatakse isikule vanuses kuni 35 eluaastat sh., kes tegutseb kultuurivaldkonnas, on uute ideede ellukutsuja ja aktiivne teostaja).

3. Kaheksakand (omistatakse isikule pikajalise tegevuse eest kultuurielu edendamisel ja rahvamaja maine tõstmisel. Arvesse võetakse kandidaadi panust oskuste ja teadmiste edasi andmisel nooremale põlvkonnale).

4. Aasta koostööpartner (omistatakse eraisikule või organisatsioonile, kes on    ERMÜ eesmärkide saavutamisse märkimisväärselt panustanud)

5.Aasta tegu  ( auhind, millega tunnustatakse kultuuritegu kõige laiemas mõistes)

Ettepanekuid kandidaatide kohta võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid.

ERMÜ tunnustamise statuut_2016.pdf

Täidetud tunnustusvorm tuleb edastada aadressil rahvamajadeyhing@gmail.com

ERMÜ tunnustamise STATUUT.pdf

ERMÜ tunnustamise TAOTLUSVORM.docx

28. jaanuaril 2016 toimus Türi Kultuurikeskuses esimene üle-eestiline tunnustussündmus nimega KAHEKSAKAND 2015, kus Eesti Rahvamajade Ühing andis üle aasta koostööpartneri, noore tegija ja aasta tegija tiitlid ning suurima tunnustuse Kaheksakand.

*Aasta koostööpartner
BRUNO UUSTAL ja RAHVAKULTUURI KESKUS

*Noor tegija 2015
ARNO KUUSK ,Riia Tallerman ,Piia Põder

*Aasta tegija 2015
MERLE JANTSON , Marianne Rande,  Merle Nisu, Agne Uttendorf, Anu Viljaste

*Kaheksakand 2015
TIINA TEGELMANN, Reet Suurkask, Malle Lomp, Tiina Lobja, Elga Saluvee, Helgi Pung. Maire Sillavee, Reet Kruup, Garina Toomingas