Eesti Rahvamajade Ühing

Kutse taotlemise maksumus on 66 eurot,  tasuda MTÜ Eesti Rahvamajade Ühingu arvele a/a number 10220073813010 
Arve saamiseks saata maksja andmed  kutse andmise korraldajale kasereet@gmail.com